Bli återförsäljare

Vi tillför det ni saknar!

Känner du att er butik inte har tiden som krävs, kunskapen eller utrymmet att ha ett eget butikskök?

Vi fungerar som ett externt butikskök med många års erfarenhet av att sälja färdiglagad mat i dagligvaruhandeln. Vi har sedan starten stått med en fot i butiken och en i köket och har stor förståelse för vad som fungerar i butik och vad som framför allt är viktigt för vår gemensamma kund.

Vi utlovar en  servicegrad mot butik och kund som vi vågar säga är bäst i vår del av branchen.

Pålitlighet, leveranssäkerhet och service vet vi är enda vägen till en nöjd kund.

Läs mer i vår broschyr om vad vi kan erbjuda och vad andra butiker säger om samarbetet med oss:

Broschyr - klicka här

Kontakta oss!

Mail: info@jattencater.se
Telefon: 0520 - 45 88 01 alt. 0520 - 45 88 02