Bli återförsäljare

Känner du att er butik inte har tiden som krävs, kunskapen eller utrymmet att ha ett eget butikskök?

Vi fungerar som ett externt butikskök med många års erfarenhet av att sälja färdiglagad mat i dagligvaruhandeln.

Kontakta oss!